Prikaz 601–624 od 771 rezultat

Show sidebar

STOČARSTVO U AGROEKOLOŠKIM USLOVIMA SRBIJE

1.980,00 RSD

POLJOPRIVREDA SRBIJE I NJEN UTICAJ NA STANJE STOČARSTVA

1.320,00 RSD

ODRŽIVA TRADICIONALNA POLJOPRIVREDA NA PORODIČNIM GAZDINSTVIMA BRDSKO-PLANINSKOG PODRUČJA U SRBIJI

1.650,00 RSD

NAŠE MOGUĆNOSTI PROIZVODNJE GOVEĐEG MESA ZA IZVOZ

1.650,00 RSD

DAVID URQUHART THE FIRST BRITISH DIPLOMAT IN SERBIA

1.100,00 RSD

Proceedings of 1st Virtual International Conference on Science

Proceedings of 2nd Virtual International Conference on Science

Proceedings of 3rd Virtual International Conference on Science

Proceedings of 4th Virtual International Conference on Science

Proceedings of 5th Jubilee Virtual International Conference on Science

Proceedings of 1st Virtual International Conference Path to a Knowledge Society

TERMIČKI PROCESI U ELEKTROENERGETICI

2.700,00 RSD

Modeliranje termodinamike kratkih spojeva

2.900,00 RSD

FLEŠ MEMORIJE – Principi rada, primene, radijaciona otpornost

1.320,00 RSD

PRIMENJENA MAGNETIKA – Magnetne naprave i merne metode

2.750,00 RSD

Milan Đ. Milićević: Biografija Ilije Milosavljevića Kolarca

1.650,00 RSD

Fizika Monte Karlo simulacija transporta fotona sa primenama u medicini

2.990,00 RSD

GRADOVI SRBIJE U BUDUĆNOSTI

3.000,00 RSD

MAŠINSKO UČENJE

2.475,00 RSD

Riemann-ova zeta-funkcija i njena primena na izračunavanje određenih suma i integrala

1.650,00 RSD

FUNDAMENTI MATEMATIČKE ANALIZE I

1.320,00 RSD

FUNDAMENTI MATEMATIČKE ANALIZE II

1.430,00 RSD

OBRAZOVANJE ZA NACIONALNU BEZBEDNOST

1.320,00 RSD

MEDICINSKA STATISTIKA U R PROGRAMSKOM OKRUŽENJU

1.650,00 RSD