Prikaz 1–24 od 132 rezultata

Show sidebar

OSNOVE PROGRAMIRANJA U PAJTONU – drugo dopunjeno izdanje

4.400,00 RSD

Čelične konstrukcije u zgradarstvu

15.400,00 RSD

MATEMATIČKA KARTOGRAFIJA sa primerima u R-u i Pajtonu

6.600,00 RSD

GRAĐEVINSKI MATERIJALI 1 : zbirka rešenih ispitnih zadataka

1.980,00 RSD

ČELIČNI MOSTOVI

11.000,00 RSD

GRAĐEVINSKI PROJEKTI – organizacija i realizacija

5.500,00 RSD

PRIMENJENA HIDROLOGIJA zbirka zadataka

1.210,00 RSD

MATEMATIKA 1 za studente Građevinskog fakulteta

1.980,00 RSD

Terestričko lasersko skeniranje u inženjerstvu

1.320,00 RSD

Primena grafova u HIDROINFORMATICI

2.200,00 RSD

Odvodnjavanje puteva

2.200,00 RSD

NOVI HORIZONTI – komunikološki aspekti infrastrukture sporta

2.970,00 RSD

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U GRAĐEVINARSTVU – IV izmenjeno i dopunjeno izdanje

8.800,00 RSD

KOSTITUTIVNI MODELI ZA TLO II

2.145,00 RSD

Kanalisanje kišnih voda

3.600,00 RSD

Bukvar tehnologije betona

2.970,00 RSD

EVROKOD 3 – PRORAČUN ČELIČNIH KONSTRUKCIJA Deo: 1-3

4.200,00 RSD

Popravke kolovoznih konstrukcija

3.300,00 RSD

Odabrana poglavlja iz savremenih materijala u građevinarstvu

1.980,00 RSD

EVROKOD 1 – DEJSTVA NA KONSTRUKCIJE: Deo 1-3

1.850,00 RSD

Hidroenergetika kroz rešavanje konkretnih problema

1.320,00 RSD

EVROKOD 7 – GEOTEHNIČKI PRORAČUN Deo:1

3.120,00 RSD

Praktikum iz statike konstrukcija

1.350,00 RSD

Osnove numeričkog modeliranja ravanskih otvorenih tokova

880,00 RSD