Prikaz 1–24 od 126 rezultata

Show sidebar

Terestričko lasersko skeniranje u inženjerstvu

1.320,00 RSD

Primena grafova u HIDROINFORMATICI

2.200,00 RSD

Odvodnjavanje puteva

2.200,00 RSD

NOVI HORIZONTI – komunikološki aspekti infrastrukture sporta

2.970,00 RSD

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U GRAĐEVINARSTVU – IV izmenjeno i dopunjeno izdanje

7.590,00 RSD

KOSTITUTIVNI MODELI ZA TLO II

2.145,00 RSD

Kanalisanje kišnih voda

3.600,00 RSD

Bukvar tehnologije betona

2.970,00 RSD

EVROKOD 3 – PRORAČUN ČELIČNIH KONSTRUKCIJA Deo: 1-3

4.200,00 RSD

Popravke kolovoznih konstrukcija

3.300,00 RSD

Odabrana poglavlja iz savremenih materijala u građevinarstvu

1.980,00 RSD

EVROKOD 1 – DEJSTVA NA KONSTRUKCIJE: Deo 1-3

1.850,00 RSD

Hidroenergetika kroz rešavanje konkretnih problema

1.320,00 RSD

EVROKOD 7 – GEOTEHNIČKI PRORAČUN Deo:1

3.120,00 RSD

Praktikum iz statike konstrukcija

1.350,00 RSD

Osnove numeričkog modeliranja ravanskih otvorenih tokova

880,00 RSD

Hidrotehničke konstrukcije – Drugi deo

1.650,00 RSD

Uputstvo za reviziju bezbednosti puta

2.200,00 RSD

EVROKOD 3 – PRORAČUN ČELIČNIH KONSTRUKCIJA Deo: 1-10

1.280,00 RSD

Kolovozne konstrukcije

3.300,00 RSD

Tehnologija građevinskih radova – grubi građevinski radovi

Konačne elastoplastične deformacije

990,00 RSD

Statika konstrukcija II – Zbirka zadataka sa izvodima iz teorije

1.100,00 RSD

Geodezija

2.800,00 RSD