Prikaz 1–24 od 29 rezultata

Show sidebar

Sajber rat i sajber mir

2.200,00 RSD

UVOD U MENADŽMENT: PRINCIPI, PROCES I KONCEPTI

3.960,00 RSD

Čovek i njegov jezički svet

1.100,00 RSD

Na putu redukcionističko-holističke ravnoteže savremene nauke i društva

1.100,00 RSD

Pomorsko pravo

1.980,00 RSD

Communico Ergo Sum ili internet, kako je nastao i kuda smera

1.210,00 RSD

Osnovi menadžmenta za inženjere

1.980,00 RSD

OBRAZOVANjE – INTELEKTUALNI KAPITAL

990,00 RSD

INTERNA REVIZIJA – Podrška procesu upravljanja

2.200,00 RSD

Urkvartovo viđenje međunarodnog položaja Srbije

660,00 RSD

RUSIJA I “MIr”

3.300,00 RSD

Ekološki odgovornim poslovanjem do profita

660,00 RSD

English for Electrical Engineering (Modules 1 and 2)

2.200,00 RSD

Komisiona Prodaja

330,00 RSD

Radnopravni priručnik – 100 modela akata iz zakona o radu

9.900,00 RSD

Upravljanje ljudskim resursima u građevinarstvu

1.100,00 RSD

Opšta sociologija

1.100,00 RSD

Efekti privatizacije u Srbiji: velika preduzeća sa većinskim stranim kapitalom

990,00 RSD

Oblici rasizma u Srbiji nakon petooktobarskih promena

880,00 RSD

Bezbednost proizvoda i Evropska unija

220,00 RSD

Svet poslovne komunikacije

1.100,00 RSD

Uvod u poslovnu komunikaciju

1.100,00 RSD

Ogledi o krizi kriminologije i krivičnog prava u savremenom svetu

1.100,00 RSD

KOMENTAR ZAKONA O SMANJENJU RIZIKA OD KATASTROFA I UPRAVLJANJU VANREDNIM SITUACIJAMA

8.800,00 RSD