Prikaz 529–552 od 771 rezultat

Show sidebar

Synthesis of Cordierite-Based Ceramics

2.200,00 RSD

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE – SOLARNA ENERGETIKA

3.300,00 RSD

ZAŠTITA DRVETA – Tehničke štetočine drveta – Ksilofagni insekti

3.630,00 RSD

ZBORNIK RADOVA O KNJIŽEVNOM STVARALAŠTVU ISMETA REBRONJE

990,00 RSD

TEHNOLOGIJA KERAMIKE

1.650,00 RSD

METODE OPTIMIZACIJE – primena u elektroenergetici

3.300,00 RSD

The Rules for Hydraulic Transient Design Analysis

8.000,00 RSD

POLIMERI I POLIMERNI MATERIJALI – PRAKTIKUM-

880,00 RSD

Verovatnoća i statistika : za inženjere i studente tehnike 4. dopunjeno i izmenjeno izd.

2.750,00 RSD

Uvod u elektroniku

1.650,00 RSD

TEORIJA ELEKTRIČNIH KOLA – Zbirka rešenih zadataka

2.420,00 RSD

NAUČNE INFORMACIJE U HEMIJI

990,00 RSD

PRORAČUN DRVENIH KONSTRUKCIJA PREMA EVROKODU 5

3.300,00 RSD

ELEKTRIČNE MAŠINE – Zbirka riješenih zadataka sa studentskog takmičenja Elektrijada

1.320,00 RSD

Principi konfigurisanja računarskih mreža

1.980,00 RSD

DIFERENCIJALNE JEDNAČINE

1.980,00 RSD

ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA IZ MATEMATIKE – Za pripremu prijemnog ispita na fakultetima I

1.320,00 RSD

ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA IZ MATEMATIKE – Za pripremu prijemnog ispita na fakultetima II

1.320,00 RSD

HYDROPOWER MAINTENANCE AND MODERNIZATION – PROCEEDINGS

KLIMATSKE PROMENE

1.100,00 RSD

VJETROELEKTRANE

3.630,00 RSD

GRANIČNA STANJA ČELIČNIH KOSTRUKCIJA PREMA EVROKODU – II IZDANJE

4.510,00 RSD

UVOD U VEB PROGRAMIRANJE – HTML, CSS i JavaScript

3.000,00 RSD

SENZORI U FIZIČKO-TEHNIČKIM MERENJIMA

1.100,00 RSD