Prikaz 1–24 od 99 rezultata

Show sidebar

SANACIJE građevinskih konstrukcija i objekata

3.960,00 RSD

TEHNOLOGIJA BETONA – TEORIJA I PRAKSA

5.500,00 RSD

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U GRAĐEVINARSTVU – IV izmenjeno i dopunjeno izdanje

7.590,00 RSD

KOSTITUTIVNI MODELI ZA TLO II

2.145,00 RSD

Nacrtna geometrija – Čučaković

1.650,00 RSD

Beton u žarkim klimatima – Svojstva, trajnost i tehnologija

310,00 RSD

Kanalisanje kišnih voda

3.600,00 RSD

Bukvar tehnologije betona

2.970,00 RSD

Popravke kolovoznih konstrukcija

2.750,00 RSD

Odabrana poglavlja iz savremenih materijala u građevinarstvu

1.750,00 RSD

Hidroenergetika kroz rešavanje konkretnih problema

990,00 RSD

Praktikum iz statike konstrukcija

1.350,00 RSD

Osnove numeričkog modeliranja ravanskih otvorenih tokova

880,00 RSD

Hidrotehničke konstrukcije – Drugi deo

1.320,00 RSD

Uputstvo za reviziju bezbednosti puta

1.800,00 RSD

Kolovozne konstrukcije

2.750,00 RSD

Tehnologija građevinskih radova – grubi građevinski radovi

Konačne elastoplastične deformacije

550,00 RSD

Statika konstrukcija II – Zbirka zadataka sa izvodima iz teorije

1.100,00 RSD

Računarska geometrija sa 3D modelovanjem

1.430,00 RSD

Geodezija

1.980,00 RSD

Infrastruktura

880,00 RSD

Građevinski materijali 2

990,00 RSD

Priručnik za radnike iz puteva

2.750,00 RSD