Prikaz 1–24 od 35 rezultata

Show sidebar

Brain Awareness Week (BAW) Proceedings

Strukture i metode u procesiranju signala i slika – Matematičke invarijante

2.200,00 RSD

Adaptivni digitalni filtri

1.650,00 RSD

Analiza signala 1

1.320,00 RSD

Zbirka zadataka iz signala i sistema

1.100,00 RSD

Wavelets – From math to practice

2.970,00 RSD

Signali i sistemi – Zbirka rešenih zadataka

1.650,00 RSD

Signali i sistemi u rehabilitaciji

1.980,00 RSD

Uvod u MATLAB i Labview sa primerima iz biomedicinskog inženjerstva

3.960,00 RSD

Signali i sistemi – Popović

1.650,00 RSD

Termovizija – Formiranje i primena termovizijske slike

1.100,00 RSD

Medicinska instrumentacija i merenja

Digital processing and reconstruction of complex AC signals

1.100,00 RSD

Adaptive digital filters

9.900,00 RSD

Analiza signala 1 metodička zbirka rešenih zadataka

1.320,00 RSD

Digitalna obrada slike

1.650,00 RSD

Projektovanje analognih i digitalnih filtara korišćenjem sistema računarske algebre

990,00 RSD

Control of Movements in Humans – Systems and Mechanisms

1.980,00 RSD

Uvod u digitalnu obradu signala

2.200,00 RSD

BEZBEDNOST INFORMACIJA – OSNOVE I SMERNICE

1.760,00 RSD

LASERSKE TEHNIKE I METROLOGIJA U FORENZIČKIM NAUKAMA

1.980,00 RSD

IDENTIFIKACIJA PROCESA

1.210,00 RSD

SENZORI U FIZIČKO-TEHNIČKIM MERENJIMA

1.100,00 RSD

PROJEKTOVANJE MIKROTALASNIH FILTARA

1.980,00 RSD