Prikaz 49–72 od 107 rezultata

Show sidebar

Tehnička mehanika II

1.650,00 RSD

Navodnjavanje

2.860,00 RSD

Mehanika fluida – Uvođenje u hidrauliku (knjiga druga)

Nacrtna geometrija – Gagic

1.650,00 RSD

Zbirka rešenih zadataka iz računarske geometrije sa 3D modelovanjem

1.100,00 RSD

Hidraulika

1.980,00 RSD

Ilustrovani tehnički uslovi za izgradnju i popravku puteva

3.300,00 RSD

Hemija vode

1.650,00 RSD

Primena geodezije u saobraćajnicama

1.650,00 RSD

Inženjerska hidrologija – rešeni zadaci

660,00 RSD

Teorija konstrukcija – Monografija

1.800,00 RSD

Hidrotehničke konstrukcije – Prvi deo

1.650,00 RSD

Odvodnjavanje

2.200,00 RSD

Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije i perspektive sa rešenim primerima

1.760,00 RSD

Višekriterijumska optimizacija sistema u građevinarstvu

880,00 RSD

Prečišćavanje otpadnih voda

1.100,00 RSD

Inženjerska geodezija 1

Transformacija koordinata Vojvodine iz stereografske u Gaus-Krigerovu projekciju

1.320,00 RSD

Hidrosoft – Softverska podrška za projektovanje hidrotehničkih građevina

1.520,00 RSD

Lokalni putevi

3.300,00 RSD

Upravljanje ljudskim resursima u građevinarstvu

1.100,00 RSD

Regulacija reka – Rečna hidraulika i morfologija

Mehanika fluida – za studente Građevinskog fakulteta

1.320,00 RSD

Uvod u hidrotehničke građevine

2.200,00 RSD