Prikaz 145–168 od 328 rezultata

Show sidebar

Osnovi Elektrotehnike 2. deo – Stalne struje

1.320,00 RSD

SAVREMENE IP MREŽE: ARHITEKTURE, TEHNOLOGIJE I PROTOKOLI

2.500,00 RSD

Statika konstrukcija – Uticaj pokretnog opterećenja

1.650,00 RSD

Odabrana poglavlja iz visokonaponskih postrojenja

2.700,00 RSD

Programiranje alterinih FPGA čipova

1.650,00 RSD

Osnovi elektrotehnike 3. deo – Elektromagnetizam

1.210,00 RSD

Projektovanje analognih i digitalnih filtara korišćenjem sistema računarske algebre

990,00 RSD

Control of Movements in Humans – Systems and Mechanisms

1.980,00 RSD

Kako napisati i objaviti naučno delo

1.980,00 RSD

Osnove i primena interneta

1.650,00 RSD

Elementi elektronike – Diode, tranzistori i operacioni pojačavači – Drugo izdanje

1.650,00 RSD

MONITORING I DIJAGNOSTIKA METALOKSIDNIH ODVODNIKA PRENAPONA

3.960,00 RSD

Radiotehnički sklopovi i arhitekture

3.300,00 RSD

Projektovanje distributivnih transformatora

2.970,00 RSD

Visokonaponski rasklopni aparati

1.650,00 RSD

Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike – drugi deo stalne struje

1.870,00 RSD

Odabrana poglavlja iz diskretne matematike

1.650,00 RSD

Teorija električnih kola I – rešavanje kola u vremenskom domenu

2.400,00 RSD

Višemotorni električni pogoni

1.650,00 RSD

ELEKTRIČNE MAŠINE 1

3.960,00 RSD

Uvod u digitalnu obradu signala

2.200,00 RSD

Zbirka ispitnih pitanja i zadataka iz elektromagnetike

2.200,00 RSD

Numeričke metode zbirka zadataka kroz C, Fortran i Matlab

1.650,00 RSD

Razvodna postrojenja

4.510,00 RSD