Prikaz 121–144 od 307 rezultata

Show sidebar

SUZA JE IZ OKA KANULA – ZAŠTO? I – V

2.970,00 RSD

Osnovi Elektrotehnike 2. deo – Stalne struje

550,00 RSD1.210,00 RSD
E-book
Knjiga

SAVREMENE IP MREŽE: ARHITEKTURE, TEHNOLOGIJE I PROTOKOLI

2.200,00 RSD

Statika konstrukcija – Uticaj pokretnog opterećenja

1.350,00 RSD

Odabrana poglavlja iz visokonaponskih postrojenja

2.700,00 RSD

Programiranje alterinih FPGA čipova

1.100,00 RSD

Osnovi elektrotehnike 3. deo – Elektromagnetizam

550,00 RSD1.100,00 RSD
E-book
Knjiga

Projektovanje analognih i digitalnih filtara korišćenjem sistema računarske algebre

590,00 RSD

Control of Movements in Humans – Systems and Mechanisms

1.980,00 RSD

Kako napisati i objaviti naučno delo

1.980,00 RSD

Osnove i primena interneta

1.200,00 RSD

Elementi elektronike – Diode, tranzistori i operacioni pojačavači – Drugo izdanje

550,00 RSD1.200,00 RSD
E-book
Knjiga

MONITORING I DIJAGNOSTIKA METALOKSIDNIH ODVODNIKA PRENAPONA

3.960,00 RSD

Radiotehnički sklopovi i arhitekture

3.300,00 RSD

Projektovanje distributivnih transformatora

2.100,00 RSD

Visokonaponski rasklopni aparati

1.500,00 RSD

Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike – drugi deo stalne struje

660,00 RSD1.760,00 RSD
E-book
Knjiga

Odabrana poglavlja iz diskretne matematike

1.200,00 RSD

Teorija električnih kola I – rešavanje kola u vremenskom domenu

2.400,00 RSD

Višemotorni električni pogoni

1.500,00 RSD

ELEKTRIČNE MAŠINE 1

3.960,00 RSD

Uvod u digitalnu obradu signala

1.980,00 RSD

Zbirka ispitnih pitanja i zadataka iz elektromagnetike

1.980,00 RSD

Numeričke metode zbirka zadataka kroz C, Fortran i Matlab

1.500,00 RSD