Prikaz 265–288 od 325 rezultata

Show sidebar

ODRŽIVA TRADICIONALNA POLJOPRIVREDA NA PORODIČNIM GAZDINSTVIMA BRDSKO-PLANINSKOG PODRUČJA U SRBIJI

1.650,00 RSD

NAŠE MOGUĆNOSTI PROIZVODNJE GOVEĐEG MESA ZA IZVOZ

1.650,00 RSD

DAVID URQUHART THE FIRST BRITISH DIPLOMAT IN SERBIA

1.100,00 RSD

TERMIČKI PROCESI U ELEKTROENERGETICI

2.700,00 RSD

Modeliranje termodinamike kratkih spojeva

2.900,00 RSD

FLEŠ MEMORIJE – Principi rada, primene, radijaciona otpornost

1.320,00 RSD

PRIMENJENA MAGNETIKA – Magnetne naprave i merne metode

2.750,00 RSD

KONSTRUKTIVNI SISTEMI – Principi konstruisanja i oblikovanja

3.600,00 RSD

Milan Đ. Milićević: Biografija Ilije Milosavljevića Kolarca

1.650,00 RSD

Fizika Monte Karlo simulacija transporta fotona sa primenama u medicini

2.990,00 RSD

GRADOVI SRBIJE U BUDUĆNOSTI

3.000,00 RSD

MAŠINSKO UČENJE

2.475,00 RSD

Riemann-ova zeta-funkcija i njena primena na izračunavanje određenih suma i integrala

1.650,00 RSD

FUNDAMENTI MATEMATIČKE ANALIZE I

1.320,00 RSD

FUNDAMENTI MATEMATIČKE ANALIZE II

1.430,00 RSD

OBRAZOVANJE ZA NACIONALNU BEZBEDNOST

1.320,00 RSD

MEDICINSKA STATISTIKA U R PROGRAMSKOM OKRUŽENJU

1.650,00 RSD

FUNDAMENTI MATEMATIČKE ANALIZE III

1.650,00 RSD

Laboratorijske vežbe iz fizike

1.210,00 RSD

Praktikum za laboratorijske vežbe iz FIZIKE

770,00 RSD

ELEKTROHEMIJSKI IZVORI ENERGIJE – savremeni akumulatori

2.750,00 RSD

VASKULARNA ULTRASONOGRAFIJA

6.600,00 RSD

AMBASADORI BEZ DEKRETA

1.500,00 RSD

MOLEKULARNA BIOLOGIJA STARENJA

990,00 RSD