Vesti/Dogadjaji

26. TELEKOMUNIKACIONI FORUM – TELFOR

TELFOR JE MEĐUNARODNA REGIONALNA NAUČNA KONFERENCIJA IZ OBLASTI TELEKOMUNIKACIJA I INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
U toku TELFOR-a organizuju se:

 • plenarne sednice sa predavanjima po pozivu,
 • više desetina autorskih sesija sa autorskim radovima iz različitih oblasti telekomunikacija,
 • sesije sa radovima studenata redovnih i master studija,
 • stručni seminari za afirmisane stručnjake,
 • obrazovni seminari za mlade stručnjake i studente redovnih i master studija,
 • specijalne prezentacije vodećih internacionalnih i domaćih telekomunikacionih kompanija,
 • prezentacije novih stručnih knjiga,
 • izložba telekomunikacionog hardvera, softvera, sistema, prateće opreme i usluga,
 • tematske rasprave, panel diskusije i okrugli stolovi u vezi sa aktuelnim temama,
 • stručne i komercijalne prezentacije kompanija,
 • prezentacije i skupovi profesionalnih udruženja, konferencije za štampu, prijemi, itd.