Prikaz 49–69 od 69 rezultata

Show sidebar

ODABRANA POGLAVLJA IZ MATEMATIKE

2.200,00 RSD

FUNDAMENTALS OF MATHEMATICS

1.100,00 RSD

Verovatnoća i statistika : za inženjere i studente tehnike 4. dopunjeno i izmenjeno izd.

2.300,00 RSD

DIFERENCIJALNE JEDNAČINE

500,00 RSD1.980,00 RSD
E-book
Knjiga

ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA IZ MATEMATIKE – Za pripremu prijemnog ispita na fakultetima I

550,00 RSD1.320,00 RSD
E-book
Knjiga

ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA IZ MATEMATIKE – Za pripremu prijemnog ispita na fakultetima II

550,00 RSD1.320,00 RSD
E-book
Knjiga

MATEMATIČKA ANALIZA 2 – Zbirka rešenih zadataka

440,00 RSD1.320,00 RSD
E-book
Knjiga

ISTORIJA MATEMATIKE u 3 Toma

6.600,00 RSD

MATEMATIČKA ANALIZA 1 – Zbirka rešenih zadataka

440,00 RSD1.980,00 RSD
E-book
Knjiga

UOPŠTENE FUNKCIJE – Osnovi teorije sa primjenama u elektrotehnici

1.320,00 RSD

Fizika Monte Karlo simulacija transporta fotona sa primenama u medicini

1.650,00 RSD

Riemann-ova zeta-funkcija i njena primena na izračunavanje određenih suma i integrala

1.100,00 RSD1.650,00 RSD
E-book
Knjiga

FUNDAMENTI MATEMATIČKE ANALIZE I

550,00 RSD1.320,00 RSD
E-book
Knjiga

FUNDAMENTI MATEMATIČKE ANALIZE II

660,00 RSD1.430,00 RSD
E-book
Knjiga

MEDICINSKA STATISTIKA U R PROGRAMSKOM OKRUŽENJU

1.650,00 RSD

FUNDAMENTI MATEMATIČKE ANALIZE III

770,00 RSD1.650,00 RSD
E-book
Knjiga

Višestruki, krivolinijski i površinski integrali i primene, teorija redova

Matlab I

1.320,00 RSD

PRIMENA FURIJEOVE ANALIZE U TELEKOMUNIKACIJAMA

550,00 RSD990,00 RSD
E-book
Knjiga

FUNDAMENTI MATEMATIČKE ANALIZE IV

990,00 RSD1.650,00 RSD
E-book
Knjiga

THE RIEMANN ZETA FUNCTION AND ITS APPLICATIONS IN CALCULATING SUMS AND INTEGRALS

1.100,00 RSD1.650,00 RSD
E-book
Knjiga