Prikaz 25–48 od 53 rezultata

Show sidebar

Odabrana poglavlja iz visokonaponskih postrojenja

2.700,00 RSD

Mrežom vođeni pretvarači

660,00 RSD

Elektromotorni pogoni – zbirka rešenih zadataka

1.500,00 RSD

MONITORING I DIJAGNOSTIKA METALOKSIDNIH ODVODNIKA PRENAPONA

3.960,00 RSD

Projektovanje distributivnih transformatora

2.100,00 RSD

Visokonaponski rasklopni aparati

1.500,00 RSD

Višemotorni električni pogoni

1.500,00 RSD

ELEKTRIČNE MAŠINE 1

3.960,00 RSD

Razvodna postrojenja

4.390,00 RSD

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE – SOLARNA ENERGETIKA

2.750,00 RSD

METODE OPTIMIZACIJE – primena u elektroenergetici

2.750,00 RSD

The Rules for Hydraulic Transient Design Analysis

6.000,00 RSD8.000,00 RSD
E-book
Knjiga

ELEKTRIČNE MAŠINE – Zbirka riješenih zadataka sa studentskog takmičenja Elektrijada

1.320,00 RSD

HYDROPOWER MAINTENANCE AND MODERNIZATION – PROCEEDINGS

12.000,00 RSD
E-book
Knjiga

VJETROELEKTRANE

1.100,00 RSD3.500,00 RSD
E-book
Knjiga

TEHNIKA VISOKONAPONSKE IZOLACIJE

2.200,00 RSD

DISTRIBUIRANI IZVORI I SISTEMI ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

5.940,00 RSD

SOLARNA ENERGETIKA

3.990,00 RSD

ENERGETSKI PRETVARAČI 1

330,00 RSD880,00 RSD
E-book
Knjiga

ENERGETSKI PRETVARAČI 2

330,00 RSD880,00 RSD
E-book
Knjiga

TERMIČKI PROCESI U ELEKTROENERGETICI

2.700,00 RSD

Modeliranje termodinamike kratkih spojeva

2.900,00 RSD

ELEKTROHEMIJSKI IZVORI ENERGIJE – savremeni akumulatori

990,00 RSD2.750,00 RSD
E-book
Knjiga

MAŠINE JEDNOSMJERNE STRUJE sa zbirkom zadataka i ilustrativnim primjerima

660,00 RSD1.790,00 RSD
E-book
Knjiga