Prikaz 457–480 od 567 rezultata

Show sidebar

TEHNIKA VISOKONAPONSKE IZOLACIJE

2.200,00 RSD

KOMENTAR ZAKONA O SMANJENJU RIZIKA OD KATASTROFA I UPRAVLJANJU VANREDNIM SITUACIJAMA

8.800,00 RSD

OD NUKLEARNOG SPINA DO MAGNETNOG REZONANTNOG SLIKANJA

1.290,00 RSD

SENZORI I MJERENJA – Zbirka riješenih problema

1.100,00 RSD

DISTRIBUIRANI IZVORI I SISTEMI ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

5.940,00 RSD

ISTORIJA MATEMATIKE u 3 Toma

6.600,00 RSD

TESTIRANJE SOFTVERA

2.200,00 RSD

PSIHIJATRIJA

1.650,00 RSD

SOLARNA ENERGETIKA

3.990,00 RSD

MATEMATIČKA ANALIZA 1 – Zbirka rešenih zadataka

1.980,00 RSD

Processing, Estimation and Measurement of Signals Parameters in Public Distribution Networks

1.650,00 RSD

SVETSKI SISTEMI DIGITALNE RADIODIFUZIJE – TERESTRIČKI DIGITALNI RADIO I TELEVIZIJA

15.000,00 RSD

SIGNALI I SISTEMI U REHABILITACIJI – 2. izdanje

3.960,00 RSD

FIZIKA 1 – Zbirka ispitnih zadataka sa rešenjima

2.990,00 RSD

PRAKTIKUM ZA VEŽBE IZ BETONSKIH MOSTOVA

1.210,00 RSD

Armiranobetonske međuspratne konstrukcije

1.595,00 RSD

SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

2.200,00 RSD

METODE I INSTRUMENTACIJA ZA ELEKTRIČNA MERENJA

1.290,00 RSD

UPRAVLJANJE RADIOAKTIVNIM OTPADOM

1.650,00 RSD

BAZIČNA I KLINIČKA TRANSFUZIOLOGIJA

6.600,00 RSD

PROCESNI RAČUNARI

1.650,00 RSD

DISTRIBUIRANI SISTEMI UPRAVLJANJA SA PROGRAMABILNIM LOGIČKIM KONTROLERIMA

1.650,00 RSD

UOPŠTENE FUNKCIJE – Osnovi teorije sa primjenama u elektrotehnici

1.320,00 RSD

Mikrotalasna tehnika

2.100,00 RSD