Prikaz 49–72 od 123 rezultata

Show sidebar

UVOD U TEORIJU INFORMACIJA I KODOVANJE – četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje

7.700,00 RSD

Uvod u poslovnu komunikaciju

1.100,00 RSD

ANALOG INTEGRATED CIRCUITS

5.940,00 RSD

The Rules for Hydraulic Transient Design Analysis

8.000,00 RSD

HYDROPOWER MAINTENANCE AND MODERNIZATION – PROCEEDINGS

VJETROELEKTRANE

3.630,00 RSD

SENZORI U FIZIČKO-TEHNIČKIM MERENJIMA

1.100,00 RSD

ZELENA ARHITEKTURA

1.760,00 RSD

HEMIJSKI TRAGOVI, HAARP I POTPUNA DOMINACIJA NA PLANETI ZEMLJI

2.200,00 RSD

PROJEKTOVANJE MIKROTALASNIH FILTARA

1.980,00 RSD

MATEMATIČKA ANALIZA 2 – Zbirka rešenih zadataka

1.320,00 RSD

FILTRACIJA STOHASTIČKIH SIGNALA

3.300,00 RSD

OPŠTA HEMIJA

1.290,00 RSD

OD NUKLEARNOG SPINA DO MAGNETNOG REZONANTNOG SLIKANJA

1.290,00 RSD

SENZORI I MJERENJA – Zbirka riješenih problema

1.100,00 RSD

PSIHIJATRIJA

1.650,00 RSD

MATEMATIČKA ANALIZA 1 – Zbirka rešenih zadataka

1.980,00 RSD

Processing, Estimation and Measurement of Signals Parameters in Public Distribution Networks

1.650,00 RSD

SVETSKI SISTEMI DIGITALNE RADIODIFUZIJE – TERESTRIČKI DIGITALNI RADIO I TELEVIZIJA

15.000,00 RSD

SIGNALI I SISTEMI U REHABILITACIJI – 2. izdanje

3.960,00 RSD

UPRAVLJANJE RADIOAKTIVNIM OTPADOM

1.650,00 RSD

PROCESNI RAČUNARI

1.650,00 RSD

DISTRIBUIRANI SISTEMI UPRAVLJANJA SA PROGRAMABILNIM LOGIČKIM KONTROLERIMA

1.650,00 RSD

ANALIZA I PROJEKTOVANJE CMOS DIGITALNIH INTEGRISANIH KOLA

13.200,00 RSD