Prikaz 1–24 od 745 rezultata

Show sidebar

The Right to Food

Vazduhoplovna pristaništa 3

OSNOVI ELEKTROENERGETIKE

4.400,00 RSD

Programski jezici R i Python

3.300,00 RSD

Roba u logističkim procesima

Zbirka zadataka za pripremu prijemnog ispita iz matematike za tehničke fakultete

4.400,00 RSD

MREŽNA ADMINISTRACIJA I PROGRAMIRANJE

2.750,00 RSD

OSNOVE PROGRAMIRANJA U PAJTONU – drugo dopunjeno izdanje

4.400,00 RSD

DISTRIBUTIVNE MREŽE – uvod u PSS®SINCAL

1.650,00 RSD

Korozija materijala

1.210,00 RSD

ELEKTROTEHNIKA – elektrostatika i kola jednosmjerne struje

1.980,00 RSD

Početak rada sa jezikom Java za Eclipse

2.400,00 RSD

Osnovi telekomunikacija

2.200,00 RSD

Čelične konstrukcije u zgradarstvu

15.400,00 RSD

BEOGRAD NOVOG DOBA – KOMPLET

1.100,00 RSD

UPOZNAJMO KULTURU KINE

6.600,00 RSD

UPOZNAJMO GEOGRAFIJU KINE

6.600,00 RSD

MATEMATIČKA KARTOGRAFIJA sa primerima u R-u i Pajtonu

6.600,00 RSD

Razvoj softvera za embeded sisteme : Programiranje Arduino UNO platforme u jeziku C

2.000,00 RSD

Merenja u elektroenergetici 1

3.960,00 RSD

Regulacija elektroenergetskih sistema sa obnovljivim izvorima energije

3.300,00 RSD

3D modelovanje i štampanje za elektroniku

1.400,00 RSD

Priručnik za rukovaoce trafostanicama i razvodnim postrojenjima

1.900,00 RSD

Priručnik za održavanje visokonaponske opreme

1.800,00 RSD