Prikaz 49–72 od 713 rezultata

Show sidebar

UVOD U MENADŽMENT: PRINCIPI, PROCES I KONCEPTI

3.960,00 RSD

Arduino&Co

2.050,00 RSD

REALNI IZVORI STRUJE

4.950,00 RSD

MicroPython za mikrokontrolere

1.700,00 RSD

KONTROLING I PERFORMANSE U LOGISTICI

PRIMENA GEOGRAFSKIH INFORMACIONIH SISTEMA U LOGISTICI

DIGITALNA TRANSFORMACIJA

1.980,00 RSD

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U GRAĐEVINARSTVU – IV izmenjeno i dopunjeno izdanje

7.590,00 RSD

INŽENJERSKO RADIONIČKI PRIRUČNIK Za ručno gasno-plameno rezanje, navarivanje, metalizaciju, lemljenje, ,,autogeno“ zavarivanja i plazma rezanje

8.800,00 RSD

METODI OCENE BEZBEDNOSTI VAZDUŠNE PLOVIDBE

English Language for Electrical Engineers 2: ICT

990,00 RSD

English Language for Electrical Engineers 1: General Concepts

990,00 RSD

RELEJNA ZAŠTITA

2.420,00 RSD

TEHNIKA VISOKOG NAPONA 2

3.300,00 RSD

Navigacija u vodnom saobraćaju – PRIPRUČNIK –

MARKETING U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

Zbirka zadataka iz osnova fizičke elektronike

1.100,00 RSD

KOSTITUTIVNI MODELI ZA TLO II

2.145,00 RSD

ANALOGNA ELEKTRONIKA U TEORIJI I PRAKSI

1.950,00 RSD

PLC programiranje sa Raspberry Pi i projekat OpenPLC

1.900,00 RSD

DIGITALNO UPRAVLJANJE U PROIZVODNJI

1.650,00 RSD

TEORIJA ALGORITAMA I ALGORITMIKA

2.200,00 RSD

Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti

1.650,00 RSD

Brain Awareness Week (BAW) Proceedings