Zgradarstvo 1

500,00 RSD

ISBN: 978-86-7466-497-1
Broj izdanja: 1
Godina izdanja: 2014
Izdavači:
Akademska Misao/Academic Mind
Jezik: Srpski – Latinica
Povez: CD/DVD izdanje
Broj strana:
Autori:
Dejan Milivojević
Oblasti:
ARHITEKTURA
Kategorije:
U knjižari na Građevinskom fakultetu

Cena dostave nije uračunata u cenu knjige. Dostava - po cenovniku kurirske službe D express - plaća se kuriru prilikom dostave zajedno sa iznosom za knjige. Cene dostave možete proveriti ovde.
  • Primera radi, slanje pošiljke mase do 1kg košta do 540,00 dinara.
Opis

Opis

O knjizi:

Висока пословно- техничка школи у Ужицу, Студијска група грађевинско инжењерство

ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛИ ИЗ ОБЛАСТИ АРХИТЕКУРА И УРБАНИЗАМ

ЗГРАДАРСТВО – ПРВИ ДЕО

Ужице, Новембар, 2013.

ПРЕДГОВОР АУТОРА

У овој свесци садржани су материјали под насловом ЗГРАДАРСТВО 1. Свеска је пратећи штампани материјал који илустрацијама и текстуалним сажецима градива треба да омогући лакше праћење наставе и лакшу израду графичких радова. Уједно, то је и документ у којем je могуће пронаћи неке информације из специфичних области струке попут индустријског грађења и сличних.

У целини, аутор верује да је ово најкоректнији и најекономичнији начин да помогне студентима да квалитетно прате наставу. Такође, књига је намењена и као информација која може да помогне будућим студентима при избору занимања. Аутор сматра да је испуњена основна сврха уџбеника и да ће овај материјал бити од користи студентима обзиром да је прилагођен наставном плану и начину извођења наставе у Високоj-пословно техничкој школи из Ужица на предмету ЗГРАДАРСТВО. У циљу веће употребљивости књиге, остављено је довољно празног простора на страни за белешке тако да студенти могу да уносе коментаре, допуне и напомене те да књигу додатно индивидуализују и допуне према својим потребама.

У припреми књиге консултовано је 15 књига, атласа, уџбеника или приручника, и 7 текстова из два научна и једног стручног часописа.

Мр Дејан Миливојевић, дипл.инж.арх.

Riassunto

Questo libro e’ materiale stampato delle lezioni autorizza e per la materia „Costruzioni architectoniche”. Questa materia si studia nel dipartimento l’ingegneria edilizia presso Scuola superiore a Uzice. Il libro comprende la prima meta della materia. La materia e’ divisa in tre parti. La prima parte ha il titolo I sistemi costrutivi, la seconda parte Fondamenti e la terza parte Hidroisolazione delle parti sotterrane delle costruzioni. Il numero totale delle pagine e’ 90 illustrate con 136 fotografie e designi. Alla fine del libro ci sono le domande dalla materia e gli esercizi.

Summary

This book is a printed material of authorized lectures for the subject “Architectural Designs” being studied within the Civil Engineering Department of High Business – Technical School in Uzice. The book includes the first semester lectures. Such lectures are divided into three block lectures. The first header is Constructive Systems, the second one is Foundations and the third one is Underground Building Facility Sealing. The book contains the total of 90 pages, 136 photos, tables and drawings. Questions and practice tasks are given in the end of the text.

Резюме

Настоящая книга – напечатанный материал авторских лекций по учебному предмету Архитектурные конструкции, который преподается учебной группе Строительная инженерия в Высшей деловой и технической школе в Ужице. В книге представлена первая половина учебного материала. Учебный материал этого раздела состоит из трех блоков. Первый блок называется Конструктивные системы, второй блок под названием Заложение фундамента, а третий под названием Гидроизоляция подземных частей зданий. Общее число страниц книги 89, иллюстрированных с 136 фотографиями, таблицами и чертежами. В конце текста находятся вопросы по учебному материалу и упражнения.