Vazduhoplovna pristaništa • praktikum •

E-Book cena: 800,00           KUPI E-BOOK

ISBN: 978-86-7395-459-2
Godina izdanja: 2022
Izdavači:
Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet
Jezik: Srpski
Povez: E-Book
Broj strana: 230
Autori:
Bojana Mirković
Vojin Tošić
Obrad Babić
Oblasti:
VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ
Kategorije:
Izdanja Saobraćajnog fakulteta u Beogradu
E-knjiga
Novi naslovi

Cena dostave nije uračunata u cenu knjige. Dostava - po cenovniku kurirske službe D express - plaća se kuriru prilikom dostave zajedno sa iznosom za knjige. Cene dostave možete proveriti ovde.
  • Primera radi, slanje pošiljke mase do 1kg košta do 540,00 dinara.
Opis

Opis

Ovaj Praktikum predstavlja novo dopunjeno izdanje pomoćnog udžbenika „Vazduho­plovna pristaništa – Praktikum” iz 2010. godine (prvo izdanje iz 1980, „Priručnik za izradu godišnjeg zadatka iz predmeta”). Dopune su sačinjene u skladu sa tekućim nastavnim programom predmeta „Vazduhoplovna pristaništa 1” i „Vazduhoplovna pri­staništa 2”, kao i promenama u međunarodnim propisima, prvenstveno doku­mentima Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo, ICAO (International Civil Aviation Organization) i Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja, EASA (European Union Aviation Safety Agency). One su takođe i rezultat iskustva autora u nastavi, istraživanjima i konsultantskom radu u proteklom periodu.

 Napomena: U pokaznim primerima u okviru Praktikuma autori se pozivaju na ICAO standarde i preporuke, budući su oni univerzalno primenljivi na nivou celog sveta. U zemljama Evropske Unije, kao i u Republici Srbiji, direktno se primenjuju sertifikacioni zahtevi kako ih definiše EASA, a koji se do danas u svemu poklapaju sa odgovara­jućim smernicama ICAO-a.