OSNOVI ELEKTROENERGETIKE

4.400,00 RSD

ISBN: 978-99955-46-49-6
Broj izdanja: 1
Godina izdanja: 2024
Izdavači:
Akademska Misao/Academic Mind
Elektrotehnički fakultet Banja Luka
Jezik: Srpski – Ćirilica
Povez: B5 tvrd
Broj strana: 330
Autor:
Petar Matić
Oblasti:
ELEKTROENERGETIKA
Kategorije:
Aktuelno

Cena dostave nije uračunata u cenu knjige. Dostava - po cenovniku kurirske službe D express - plaća se kuriru prilikom dostave zajedno sa iznosom za knjige. Cene dostave možete proveriti ovde.
  • Primera radi, slanje pošiljke mase do 1kg košta do 540,00 dinara.
Opis

Opis

Udžbenik sadrži deset glava, koje obrađuju tri oblasti: uvod u elektroenergetiku, osnovne proračune u elektroenergetici, te osnove eksploatacije elektroenergetskog sistema i tržišta električne energije.
Uvod u elektroenergetiku obuhvata prve tri glave. U prvoj glavi obrađen je istorijski uticaj energije na razvoj društva, sa posebnim naglaskom na elektroenergetiku.
U drugoj glavi obrađen je izbor veličina i odgovarajućih rješenja u elektroenergetici: usvajanje vrijednosti napona i struja, talasnih oblika, broja faza i učestanosti. Kroz analizu razvoja elektroenergetike tokom više od stotinu godina, objašnjeno je, ne samo kako pojedina rješenja funkcionišu u praksi, nego i zašto su baš ta rješenja usvojena.
Treća glava obuhvata detaljan opis elemenata koji čine savremeni elektroenergetski sistem i njegove podsisteme.
Osnovni proračuni u elektroenergetici obuhvataju narednih pet glava.
U četvrtoj glavi obrađeni su proračuni naizmjeničnih režima jednofaznih i trofaznih kola u vremenskom domenu, a u petoj i šestoj glavi, odgovarajući proračuni u fazorskom domenu.
U sedmoj glavi obrađeni su trofazni nesimetrični režimi, a u osmoj glavi složenoperiodični režimi jednofaznih i trofaznih kola.
Osnove eksploatacije elektroenergetskog sistema i tržišta električne energije obrađeni su u poslednje dve glave.
U devetoj glavi prvo su objašnjeni osnovi proračuna tokova snaga u radijalnim i petljastim mrežama, a zatim, osnove regulacije aktivnih snaga i učestanosti kroz primarnu, sekundarnu i tercijarnu regulaciju. U desetoj glavi dat je osvrt na razvoj i evoluciju tržišta električne energije kroz proces deregulacije elektroenergetskog sistema.