Roba u logističkim procesima

E-Book cena: 400,00           KUPI E-BOOK

ISBN: 978-86-7395-450-9
Godina izdanja: 2024
Izdavač:
Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet
Jezik: Srpski
Povez: E-Book
Broj strana: 529
Autori:
Milorad Vidović
Gordana Radivojević
Branislava Ratković
Oblasti:
LOGISTIKA
Kategorije:
Izdanja Saobraćajnog fakulteta u Beogradu
E-knjiga

Cena dostave nije uračunata u cenu knjige. Dostava - po cenovniku kurirske službe D express - plaća se kuriru prilikom dostave zajedno sa iznosom za knjige. Cene dostave možete proveriti ovde.
 • Primera radi, slanje pošiljke mase do 1kg košta do 540,00 dinara.
Opis

Opis

Autorizovana skripta Roba u logističkim procesima predstavljaju pomoćni udžbenik za istoimeni predmet na osnovnim studijama Modula za logistiku Saobraćajnog fakulteta.

Osnovni cilj ovoga kursa je da studente osposobe za samostalnu analizu relevantnih karakteristika robe kao predmeta rada u logističkim sistemima. Od posebnog značaja za realizaciju logističkih procesa je poznavanje osnovnih karateristika robe, pa u tom cilju kurs upućuje na načine klasifikacije, specifičnosti pojedinih vrsta robe i sa tim povezane tehnologije logističkih procesa.

Autorizovana skripta se sastoje od prezentacija predavanja i vežbi koje u potpunosti pokrivaju sadržaj predmeta. Predavanja obuhvataju 13 prezentacija iz sledećih oblasti:

 1. Klasifikacija robe
 2. Opasna roba
 3. Žive životinje
 4. Lako kvarljiva roba
 5. Logistika pakovanja

− Pojavni oblici

− Materijali i karakteristike

− Ukrupnjavanje i unitizacija robe

− Kontejneri

− Zakonodavstvo

− Obezbeđenje tereta

Vežbe se sastoje od 7 prezentacija koje pokrivaju sledeće oblasti:

 1. Klasifikacija robe i karakteristike rasutih materijala
 2. Označavanje opasnih materija
 3. Žive životinje
 4. Lako kvarljiva roba
 5. Logistika pakovanja

− Karakteristike materijala za pakovanje

− Tovarno-manipulativne jedinice