Back

Prenos električne energije – Leksikon pojmova

1.200,00 RSD

ISBN: 978-86-8013-445-1
Broj izdanja:
Godina izdanja: 2023
Izdavač:
Agencija EHO
Jezik: Srpski – Latinica
Povez: Broširan
Broj strana: 110
Autor:
Radojle Radetić
Oblasti:
Opšta elektrotehnika
Kategorije:
Aktuelno

Cena dostave nije uračunata u cenu knjige. Dostava - po cenovniku kurirske službe D express - plaća se kuriru prilikom dostave zajedno sa iznosom za knjige. Cene dostave možete proveriti ovde.
 • Primera radi, slanje pošiljke mase do 1kg košta do 540,00 dinara.
Opis

Opis

Prenos električne energije

Leksikon pojmova

 

Osnovna pretpostavka za razumevanje i praćenje neke tehničke oblasti je poznavanje njene terminologije. Time prestaje potreba za pretpostavljanjem i podrazumevanjem a samim tim smanjuje se mogućnost nesporazuma.

Elektroenergetika je oblast koja je pažljivo birala svoju terminologiju i u tom pogledu ona spada u dobro uređene oblasti po jasnoći svojih pojmova. Ovaj leksikon bi trebalo da sledi taj put i da doprinese podizanju ove oblasti na još viši nivo.

Cilj ovog leksikona je da se na jednom mestu nađu i objasne najčešće pominjani pojmovi iz oblasti prenosa električne energije. Značenje pojmova u najvećem broju preuzeto je iz postojećih dokumenata AD Elektromreža Srbije (EMS), JP Elektroprivreda Srbije (EPS), propisa, dostupne literature i obilne građe sa interneta. Cilj nije bio da se obuhvate svi postojeći pojmovi. Izbor pojmova je relativan, i rezultat je ličnog osećaja priređivača.

Izrada ovog leksikona ujedno je bila i prilika da se pojedini pojmovi bolje pojasne, ali i da se za neke ponude drugačija ili potpuno nova objašnjenja. Pri tome, težnja je bila da se objašnjenja svedu na formu definicije kad god je to bilo dovoljno a tamo gde nije, data su šira objašnjenja. Šta je definicija?

Definicija – predstavlja jasno tumačenje, odnosno određivanje značenja jednog pojma po njegovim osnovnim svojstvima. Pri definisanju koriste se najbliži srodni, opšte poznati pojmovi i ističu razlike prema drugim sličnim pojmovima. Pri tome prvenstveno ukazuje se na ono šta pojam jeste a samo izuzetno šta nije. Od definicije se očekuje da bude kratka, ali i da jasno određuje pojam na koji se odnosi.

U ovom leksikonu prednost je data domaćim izrazima. Tamo gde ne postoji adekvatan domaći izraz, koristi se strani (na primer; rasklopna oprema). Za termine; uklopiti i isklopiti, domaći izrazi su; uključiti i isključiti. Termin rasklopiti u našem jeziku znači rastaviti na sastavne delove a sklopiti – vratiti u prvobitno stanje. U tom smislu mogli bi da se koriste termini “prekidačka i rastavna oprema”. Priređivač je o ovome konsultovao više kompetentnih stručnjaka iz ove oblasti i stekao utisak da je termin “rasklopna oprema“ je opšteprihvaćen i da treba da ostane.

Kod objašnjenja nekih pojmova napravljene su manje promene. Neka objašnjenja su dodatno proširena, ponegde i matematičkim izrazima. Slike govore više od reči pa su neki pojmovi, pored objašnjenja dodatno ilustrovani. Zato ovo nije samo rečnik pojmova. Ovo je više od rečnika – Leksikon pojmova.

Za pojmove za koje nisu pronađena objašnjenja priređivač je pokušao da ih ponudi, po svom poznavanju stvari (na primer: uklopno stanje, kvitiranje trasa dalekovoda, rasplet dalekovoda, itd.).

Pojmovi su podeljeni u 18 tematskih oblasti. Redosled navođenja pojmova u njima je izvršen prema srodnosti. Na ovaj način obuhvaćeno je preko 620 termina. Radi lakšeg nalaženja traženog pojma na kraju knjige dat je registar pojmova po abecednom redu sa naznačenim oblašću kojoj pripada i stranicom na kojoj se nalazi.

U delovima 19 i 20 dati su izrazi za pojedina stanja elemenata EES i elektroenergetske opreme, kao i skraćenice koje se koriste u praksi. Na ovaj način obuhvaćeno je ukupno 25 stanja i 72 skraćenice.

Ovaj leksikon je namenjen svima koje interesuje oblast prenosa električne energije počev od montera, tehničara, studenata elektrotehnike, inženjera, itd.

Na kraju želim da se zahvalim svima koji su pročitali ili bar pogledali radni materijal i na njega dali svoj komentar.

 

 

OPŠTI POJMOVI

 1. OSNOVNI POJMOVI ELEKTROTEHNIKE
 2. REGULATIVA
 3. ELEKTROPRIVREDA I TRŢIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE
 4. ELEKTROENERGETSKI SISTEM – OPŠTE
 5. ELEKTROENERGETSKI SISTEM – UPRAVLJANJE
 6. ELEKTROENERGETSKI SISTEM – NORMALAN RAD
 7. ELEKTROENERGETSKI SISTEM – STANJE POREMEĆAJA
 8. TRAFOSTANICE I RAZVODNA POSTROJENJA – OPŠTE
 9. TRAFOSTANICE I RAZVODNA POSTROJENJA – VN OPREMA
 10. TS/RP – SOPSTVENA (KUĆNA) POTROŠNJA
 11. TS/RP – NADZOR I KOMANDOVANJE
 12. TS/RP – RELEJNA ZAŠTITA
 13. TS/RP – MERENJE I SIGNALIZACIJA
 14. DALEKOVODI
 15. ODRŽAVANJE VISOKONAPONSKE OPREME
 16. IZVOĐENJE RADOVA
 17. BZR, ZOP I ZŽS

18.1. Bezbednost i zdravlje na radu (BZR)

18.2. Zaštita od požara (ZOP)

18.3. Zaštita životne sredine (ZŽS)

 1. STANJA ELEMENATA EES I EE OPREME – IZRAZI
 2. SKRAĆENICE
 3. INDEKS POJMOVA PO ABECEDNOM REDU
 4. LITERATURA

O AUTORU

Šifra proizvoda: 978-86-8013-445-1 Kategorije: , , ,