Izjava o konverziji

Sva plaćanja će biti obavljena u dinarima. Iznos za koji će Vaš račun biti zadužen, dobija se konverzijom Vaše valute u dinar prema kursu Narodne banke Srbije (NBS). Pri zaduživanju Vaše kartice, isti iznos se konvertuje u Vašu lokalnu valutu prema kursu koji primenjuju operatori kredtnih kartica. Zbog navedenih konverzija, moguće je da dođe do male razlike u ceni koje je naplaćena, od cene koja je iskazana na našem sajtu.

Uslovi korišćenja