INTERNA REVIZIJA - Podrška procesu upravljanja

ISBN: 978-86-7466-538-1
Broj izdanja: 1
Godina izdanja: 2015
Izdavači: Jezik: srpski
Format/Povez: B5 tvrdi
Broj strana: 306
Autori: Oblasti: Kategorije:
ŠTAMPANO IZDANJE
CENA: 1980,00
  • O Knjizi
  • Srodne knjige

Knjiga Interna revizija − podrška procesu upravljanja bavi se internom revizijom kao jednom od bitnih pretpostavki kvalitetnog internog nadzora i procesa upravljanja uopšte, sa posebnim naglaskom na teorijske i metodološke aspekte procesa interne revizije. Knjiga je koncipirana tako da naglašava značaj koji funkcija interne revizije ima u procesu upravljanja savremenom organizacijom kao i one oblasti u kojima može pružiti najveći doprinos. Prema svojoj definiciji, interna revizija predstavlja savetodavnu i ocenjivačku funkciju čiji je zadatak da pomogne menadžmentu u unapređenju internih kontrola, upravljanja rizicima i celokupnog procesa upravljanja. Na ovako definisanim polaznim osnovama zasnovana je celokupna struktura rada.